Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Sklepu Internetowego BRM B2B

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, „Rozporządzenie RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – informujemy, iż:

1.1 administratorem danych osobowych Klienta jest Klimazona Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 3/1, 43-300 Bielsko-Białą.

1.2 dane osobowe jakie będą pozyskane od Klienta:

a. imię i nazwisko;

b. firma przedsiębiorcy;

c. adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;

d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

e. numer telefonu;

f. adres poczty elektronicznej (e-mail).

1.3 dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu:

a. rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym BRM B2B;

b. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;

c. realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

d. wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) w związku z transakcjami zawieranymi przez Klientów w Sklepie Internetowym BRM B2B;

e. kontaktowania się drogą elektroniczną, telefoniczną albo pocztą tradycyjną w uzasadnionych przypadkach dotyczących udzielania Klientowi informacji pomocnych w korzystaniu ze sklepu internetowego BRM B2B czy też zapewniania pomocy technicznej odnośnie konta Klienta i prowadzonych przez niego operacji w Sklepie Internetowym BRM B2B.

f. kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta, prowadzenia mailingu zawierającego informacje handlowe, informacje odnośnie funkcjonowania i wprowadzanych zmian oraz inne informacje istotne z punktu działania Sklepu Internetowego BRM B2B;

g. rozpatrywania reklamacji;

h. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody

odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione przez BRM Sp. z o.o.

1.4 odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione przez BRM Sp. z o.o.

1.5 dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innej organizacji międzynarodowej.

1.6 dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres:

a. w którym Klient nabywa produkty poprzez Sklep Internetowy BRM B2B;

b. funkcjonowania Sklepu BRM B2B.

1.7 Klient posiada prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.8 w przypadku gdy Klient pragnie skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z pkt. 1.8 lit. a, b, c, d, e, f, g , powinien zwrócić się do administratora danych osobowych wskazanego w pkt. 1.1 pisząc wiadomość e-mail na adres: a.kostkowska@mateko.pl albo wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

1.9 podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym BRM B2B, a tym samym dokonywania zakupów towarów marki oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym BRM B2B.

1.10 Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym BRM B2B, a tym samym brak możliwości dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym BRM B2B.

1.11 usunięcie danych Klienta z bazy danych Sklepu Internetowego BRM B2B, zgodnie ze zgłoszeniem Klienta wymienionym w  pkt. 1.8 lit. c oraz lit. g skutkuje usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego BRM B2B, a tym samym uniemożliwienie Klientowi dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym BRM B2B.

2 Pełny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Sklepu Internetowego BRM B2B obowiązuje od dnia 01 10 2020 roku.

5. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

6. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

8. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.